Lichthinder en luchtkwaliteit

Lichthinder
Als je 's nachts vanuit de ruimte naar de aarde kijkt, valt West-Europa meteen op als een grote lichtvlek. Dat komt omdat dit één van de meest verlichte regio's in de wereld is. De schaduwzijde van dit alles is dat deze plaatsen last hebben van lichthinder. Te veel nachtelijke verlichting kan leiden tot slaapgebrek en tot gezondheidsproblemen bij mensen. Maar ook het bioritme van planten en dieren lijdt hieronder. Bovendien is een te fel verlichte nacht ook een enorme energieverspilling. Een kaart met de lichtvervuiling vind je hier.
Tijdens de Nacht van de Duisternis doven verschillende gemeenten de openbare verlichting voor een avond en kunnen inwoners even proeven van de rust en gezelligheid van een donkere nacht. Met deze jaarlijkse campagne zet Bond Beter Leefmilieu, Preventie Lichthinder en de Werkgroep Lichthinder (VVS) de impact van lichtvervuiling in de kijker.


Luchtkwaliteit
Industrie, verkeer, huishoudens en de land- en tuinbouw zijn vier grote bronnen van luchtverontreinging. Ook de productie en distributie van energie dragen hun steentje bij. Daarnaast zijn ook de niet voor de weg bestemde voertuigen (off-roadmachines), de handel en diensten en het landgebruik en veranderingen in landgebruik verantwoordelijk voor een deel van de luchtverontreiniging.

De parameters die de kwaliteit van de lucht bepalen, zoals ozon, zwaveldioxide en fijn stof worden regelmatig gemeten.
De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) analyseert de resultaten van deze metingen op heel wat plaatsen in Vlaanderen.
De resultaten van de metingen voor fijn stof vind je op de volgende kaart:

Kaarten voor ozon, zwaveldioxide en stikstofdioxide vind je via deze link: Kaart met luchtkwaliteit in Vlaanderen

Voorspelling voor vandaag en morgen
De voorspelling voor de hoeveelheden fijn stof in de lucht voor morgen, zie je op deze kaart:

Een voorspelling van de luchtkwaliteit voor ozon, zwaveldioxide en stikstofdioxide in België vind je via Luchtkwaliteit in Vlaanderen, Brussel en Wallonië, vandaag en morgen